การจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าด้วยบริการ Flash Express ทุกวัน
ทางเราจะจัดส่งสินค้า จัดส่งทุกวัน(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ประมาณ 13.00 น.