การจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าด้วยบริการ KERRY และ EMS ของไปรษณียืไทย
ทางเราจะจัดส่งสินค้า จัดส่งในวันจันทร์ – เสาร์ เวลาตัดรอบส่งสินค้าประมาณ 13.00 น. หยุดวันอาทิตย์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์