นโยบายการคืนสินค้า คืนเงิน เปลี่ยนสินค้า และยกเลิกคำสั่งซื้อ

การเปลี่ยนและการคืนสินค้า – ไม่พอใจในสินค้าสามารถเปลี่ยนและคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไข

  • ติดต่อขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 2 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
  • เมื่อส่งสินค้าคืนมาแล้ว เก็บหลักฐานการส่งไว้จนกว่าเราจะได้รับสินค้า กรณีที่เราไม่ได้รับสินค้าที่ส่งกลับมา เราจะไม่เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้
  • ส่งสินค้ากลับมาตามที่อยู่ของร้าน***กรุณาสอบถามที่อยู่กับทางร้าน โทร.095 869 5986 LINE big764**** เมื่อส่งสินค้าแล้วแจ้งให้เราทราบผ่านช่องทาง Line หรือโทรแจ้งที่เบอร์ติดต่อของร้าน
  • สินค้าที่เปลี่ยนคืนต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่ชำรุด เสียหายจากการใช้งาน ต้องส่งคืนพร้อมซองบรรจุเดิมที่เราส่งให้ เราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าที่เสียหายและชำรุดจากการใช้งานของท่าแล้ว
  • กรณีที่สินค้าใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนมีราคามากกว่าสินค้าเดิม ท่านต้องชำระค่าสินค้าเพิ่มตามส่วนต่างราคาและชำระค่าจัดส่งใหม่เอง  กรณีสินค้าใหม่มีราคาต่ำกว่าเดิม เราจะคืนเงินส่วนต่างให้
  • เราจะคืนเงินให้ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่เราได้รับสินค้าที่ส่งคืน

การยกเลิกคำสั่งซื้อ


ท่านสามารถแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อได้ผ่านทางช่องทางติดต่อของทางร้าน โทร.095 869 5986 LINE big764 ทางร้านมีการตัดรอบจัดส่งสินค้า เวลาประมาณ 13.00 น.  ท่านต้องแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนเวลาจัดส่งของทางร้านในแต่ละวัน

***ทางร้านจะคืนเงินค่าสินค้าด้วยวฺธีการโอนเงินเข้า บช ตามชื่อของผู้สั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ***