ข้อจำกัดการแสดงภาพสินค้า

ภาพสินค้าที่แสดงในเว็ปไซต์นี้เป็นภาพที่ถ่ายจากสินค้าจริง อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดในการถ่ายภาพที่ไม่สามารถแสดงสภาพสีของสินค้าได้ถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งหมด สีของภาพที่แสดงอาจผิดเพี้ยนไปตามสภาพแสงที่ใช้ในการถ่ายภาพ

อย่างไรก็ตามเราได่ใช้ความพยายามในการรักษาความถูกต้องของภาพสินค้าแต่ละรายการอย่างเต็มที่แล้ว