เปรียบเทียบขนาด iphone

iphone 8                          13.84 x  6.73 x 0.73 cm.

iphone x                           14.36 x 7.09 x 0.77 cm.
iphone xs                         14.36 x 7.09 x 0.77 cm.
iphone 11 pro                  14.40 x 7.14 x 0.81 cm.

iphone xr                         15.09 x 7.57 x 0.83 cm.
iphone 11                         15.09 x 7.57 x 0.83 cm.

iphone 8 plus                 15.84 x 7.81 x 0.75 cm.
iphone xs max               15.75 x 7.74 x 0.77 cm.
iphone 11 pro max        15.80 x 7.78 x 0.81 cm.