เกี่ยวกับ SHOP811 และสถานที่ตั้งร้านค้า

SHOP811 by iyoushop.com

 

SHOP811 ดำเนินการโดยร้านค้า iyoushop.com ซึ่งมีใบประกอบกิจการพาณิชย์ออกโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่งตามสถานที่ตั้งของร้านค้า และได้ทำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์กับกระทรวงพาณิชย์ เราจึงเป็นร้านค้าที่มีเอกสารประกอบการพาณิชย์อย่างถูกต้อง

สถานที่ตั้งร้านค้าที่จดทะเบียนการค้า

เกี่ยวกับ SHOP811

 

ที่อยู่สำหรับติดต่อร้านค้า SHOP811 by IYOUSHOP.COM

99/5 ม.16 บ้านวังสีสูบ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทร.088 919 9811 LINE shop811

***ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 กรกฏาคม 2564 ****

shop811-contact