เกี่ยวกับ SHOP811 และสถานที่ตั้งร้านค้า

SHOP811 ดำเนินการโดยร้านค้า iyoushop.com ซึ่งมีใบประกอบกิจการพาณิชย์ออกโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่งตามสถานที่ตั้งของร้านค้า และได้ทำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์กับกระทรวงพาณิชย์ เราจึงเป็นร้านค้าที่มีเอกสารประกอบการพาณิชย์อย่างถูกต้อง