นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่สมัครสมาชิก หรือซื้อสินค้ากับเราไว้เป็นอย่างดี

  1. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่email และข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าทุกรายการที่คุณซื้อผ่านร้านค้าของเรา
  2. เราจะเข้าถึงข้อมูลส่วนที่เป็นคุกกี้ของข้อมูลส่วนบุคคที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อช่วยทำให้เราจดจำคุณได้ว่าเคยเข้ามาใช้บริการร้านค้าของเราหรือไม่
  3. โดยทั่วไปเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1 แก่บุคคลอื่น แต่อาจมีบางกรณีที่เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้แก่ (1) ต้องเปิดเผยตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล (2) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการซื้อสินค้า/บริการ ผ่านเว็บไซต์(3) เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของสมาชิกผู้ใช้บริการ
  4. ในบางกรณีเราอาจจำเป็นต้องส่ง email ถึงคุณในเรื่องที่เกี่ยวกับสินค้า และบริการของเรา หากคุณยอมรับข่าวสารจากเราในขั้นตอนการลงทะเบียน เราจะจัดส่งข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้น
  5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลคุณต้องเข้ามาทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านระบบ log in กับทางเว็บไซต์ของเราด้วยตัวเองเท่านั้น หากต้องการยกเลิกการให้ข้อมูลกับเรา คุณต้องแจ้งความต้องการไปที่ iyoushop811@gmail.com เพื่อให้เราลบข้อมูลของคุณออกจากระบบของเรา
  6. รหัสผ่านที่คุณได้รับจากเราเพื่อใช้เข้าถึงบัญชีส่วนตัวของคุณ เป็นหน้าที่ที่คุณต้องเก็บรักษาให้มิดชิด ไม่บอกรหัสผ่านกับใคร ไม่มีเจ้าหน้าที่ของเราคนใดทราบถึงรหัสผ่านของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่านคุณต้องทำการขอรหัสผ่านใหม่จากระบบ และเมื่อได้รับรหัสผ่านใหม่แล้วคุณควรทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
  7. เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของบุคคลใดก็ตาม ยกเว้นเป็นการกระทำของเราเอง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เมื่อใดก็ได้ตามที่เราเห็นสมควร และถือว่าคุณยินยอมผูกพันตามนโยบายนี้ทันทีที่คุณสมัครเป็นสมาชิกกับเรา หรือสั่งซื้อสินค้ากับเรา