เห็ดคือราชนิดหนึ่ง ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น

เห็ดคือราชนิดหนึ่ง อาหารของราคือแป้งและน้ำตาล เชื้อราที่แข็งแรงจะดูแลก้อนเห็ด สั้นๆง่ายๆ ไม่มีอะไรซับซ้อนเกี่ยวกับเห็ด ประโยคข้างต้นเป็นคำตอบว่า เราจะเพาะเห็ดได้อย่างไร keyword อยู่ที่

  • อาหารของเห็ดคือแป้งและน้ำตาล
  • การทำให้เห็ดแข็งแรง เห็ดจะยึดก้อนเชื้อและออกดอกได้อย่างเต็มที่ ไม่มีเชื้อราหรือแบคทีเรียอื่นรบกวน

พูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายนัก สิ่งที่เราต้องดูแลเห็ดคือ อาหาร และสภาวะอื่นที่เหมาะสม เมื่อเราทำการเพาะเลี้ยงเห็ดสิ่งที่เราต้องดูแลเพื่อให้การเพาะเลี้ยงเห็ดได้ผลดีคือ อาหาร อากาศ ความชื้น อุณหภูมิ 

รายละเอียดการเพาะเลี้ยงเห็ดโดยละเอียด จะตามมาเรื่อยๆ โปรดติดตาม

เห็ดนางฟ้าภูฐาน4