ซองมือถือหนังแท้ 2 ช่อง ใส่มือถือและบัตรต่างๆ ใส่ iphone 6 - 7 - 8 / Samsung 5 นิ้ว และอื่นๆ