เปรียบเทียบขนาด ipad

เปรียบเทียบขนาด ipad

Apple iPad(9.7")

ขนาด: 185.7 × 241.2 × 9.4 มม. น้ำหนัก 652 กรัม

http://www.siamphone.com/spec/apple/the_new_ipad_4g_wifi_16gb.htm

Apple iPad 2 (9.7")

ขนาด: 185.7 × 241.2 × 9 มม. น้ำหนัก 613 กรัม

http://www.siamphone.com/spec/apple/ipad_2_3g_wifi_16gb.htm

**************************************

Apple iPad Air(9.7")

ขนาด: 240 × 169.5 × 7.5 มม. น้ำหนัก 478 กรัม

http://www.siamphone.com/spec/apple/ipad_air_wi-fi_4g.htm

Apple iPad Air 2 (9.7")

ขนาด: 240 × 169.5 × 6.1 มม. น้ำหนัก 437 กรัม

http://www.siamphone.com/spec/apple/ipad_air_2.htm

Apple iPad Wi‑Fi + Cellular 16GB (4th generation) - 9.7"

ขนาด: 185.7 × 241.2 × 9.4 มม. น้ำหนัก 662 กรัม

http://www.siamphone.com/spec/apple/ipad_with_retina_display_4g_wifi_16gb.htm

********************************************

Apple iPad mini(7.9")

ขนาด: 134.7 × 200 × 7.2 มม. น้ำหนัก 308 กรัม

http://www.siamphone.com/spec/apple/ipad_mini_wifi_16gb.htm

Apple iPad mini 2 

ขนาด: 200 × 134.7 × 7.5 มม.  น้ำหนัก 341 กรัม

http://www.siamphone.com/spec/apple/ipad_mini_with_retina_display_wi-fi_4g.htm

Apple iPad mini 3

ขนาด: 200 × 134.7 × 7.5 มม. น้ำหนัก 341 กรัม

http://www.siamphone.com/spec/apple/ipad_mini_3_wi-fi_+_cellular.htm

Apple iPad mini 4 (7.9")

ขนาด: 203.2 × 134.8 × 6.1 มม. น้ำหนัก 304 กรัม

http://www.siamphone.com/spec/apple/ipad_mini_4_wi-fi_+_cellular.htm

*************************************

Apple iPad Pro (12.9")

ขนาด: 305.7 × 220.6 × 6.9 มม. น้ำหนัก 713 กรัม

http://www.siamphone.com/spec/apple/ipad_pro_wi-fi.htm