สถานที่ตั้งร้านค้า

สถานที่ตั้งร้านค้า

71/383 ม.4 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000