ซองหนังแท้ Samsung Galaxy Grand, Grand2, Grang Prime ร้อยเข็มขัดแนวตั้ง สีดำ