การเปลี่ยนและคืนสินค้า

การเปลี่ยนและคืนสินค้า

สินค้าที่ซื้อจากเรา สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนดังนี้

  • ติดต่อขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
  • เมื่อส่งสินค้าคืนมาแล้ว เก็บหลักฐานการส่งสินค้าคืนที่ได้รับจากไปรษณีย์ไว้จนกว่าเราจะได้รับสินค้า กรณีที่เราไม่ได้รับสินค้าที่lงกลับมา เราจะไม่เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้
  • ส่งสินค้ากลับมาตามที่อยู่ของร้าน(คลิกเพื่อดูที่อยู่ของร้าน) เมื่อส่งสินค้าแล้วแจ้งให้เราทราบผ่านช่องทาง Line หรือโทรแจ้งที่เบอร์ติดต่อของร้าน
  • สินค้าที่เปลี่ยนคืนต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่ชำรุด เสียหายจากการใช้งาน ต้องส่งคืนพร้อมซองบรรจุเดิมที่เราส่งให้ เราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าที่เสียหายและชำรุดจากการใช้งานของท่าแล้ว
  • กรณีที่สินค้าใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนมีราคามากกว่าสินค้าเดิม ท่านต้องชำระค่าสินค้าเพิ่มตามส่วนต่างราคา  กรณีสินค้าใหม่มีราคาต่ำกว่าเดิม เราจะคืนเงินส่วนต่างให้
  • เราจะคืนเงินให้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เราได้รับสินค้าที่ส่งคืน